Tota la matèria que ens envolta s'ha format mitjançant innombrables reaccions químiques, i tots els éssers vius i també l'home vivim i disposem de bens de consum gràcies a les reaccions químiques.

dimarts, 14 d’octubre de 2014

ACTIVITATS EXTRA PER REPASSAR CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES

1. A quins àtoms corresponen les configuracions electròniques següents? a) 1s2 2s2 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

 2. Ordena de menor a major energia els orbitals següents: 1s, 3s, 4s. 2p, 4p, 5p, 6p, 3d, 5d, 4f

 3. Escriu les configuracions electròniques dels elements de nombres atòmics: 23,47,55, 72 i 92

4. Observa les configuracions electròniques següents:
 O: 1s2 2s2 2p4
 F: 1s2 2s2 2p5
 Na:1s2 2s2 2p6 3s1
 Ar:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
 Ca:1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2

 Raona:
 a) Quins elements tenen tendència a cedir electrons. Quants e-?
 b) Quins elements tenen tendència a agafar electrons. Quants e-?
 c) Quins elements no volen ni cedir ni agafar electrons.

 4. Digues quines configuracions no són possibles:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ALGUNES COSES PERSONALS...